A négylépés a foglalkoztatásiprojektmásodiknemzetközipartnertalálkozójátBilbaobantartották.

Az ERASMUS+ KA2 keretében végrehajtott projekt 2. találkozóját Spanyolországban, Bilbao városában tartották.

A második találkozó valamennyi projektpartner részvételével zajlott 2017 május 22-23-án. Célja a projektek eredményeinek általános értékelése volt.

 

A koordináló szervezet képviseletében a projektetirányításábanrésztvesz: a projektkoordinátorTufan Ata Türkyılmaz, a PR tevékenységértfelelősNurayErenés a techninaitámogatásértfelelősÖzayGürbüz. A találkozónrésztvetttovábbáaziskolavezetője, Yusuf Ay úr, illetveaziskolaalelnökeésangoltanára, YaseminFilizasszony.

 

A projekt megvalósításból a “Szakmai képzés és foglalkoztatás kapcsolata” címet viselő résztevékenységet értékelték a partnerek a találkozón, amely a projekt négy lépésének egyike.

 

Az említett projekt-elem során a következő tevékenységek valósulnak meg:

A1- “Felmérés az üzleti világ elvárásainak meghatározásáról a munkavállalókról és a foglalkoztathatósági kritériumokról”,

A2 – A nemzeti foglalkozási kompetenciák összehasonlítása a különböző foglalkozási területeken (Textilipar, gépipar és informatika),

A3 – A szakképzés jelentőségének és a foglalkoztatás felügyeletének elemzése, valamint a különböző országok összehasonlítása.

A partnerek elhatározták, hogy értékelik a partnerországokban végzett felméréseket, és elkészítik, valamint terjesztik is a többnyelvű zárójelentést.

Ezenkívüla partnerek megbeszéléseket folytattak, melynek célja azonosságok megállapítása a textiltechnológia területén az 5. szintűszövő szakmapartnerországokban hatályos foglalkoztatási szabványai tekintetében. Ezen azonosságok azonosítása kulcsfontosságú az összehasonlító jelentések elkészítéséhez.

2019-04-10T12:35:03+03:00

Leave A Comment